• Badeværelser
  • Om- og tilbygning
  • Nybyg
  • Facaderenovering
  • Udskiftning af døre og vinduer
  • Tagrenovering
  • Forsikringsskader
  • Tømrer-/snedkeropgaver
  • Alt i murerarbejde
  • Ejendomsservice og vedligeholdelse
  • Viceværtopgaver